อัลบั้มภาพ "โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ) 
งานพัฒนาสังคมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้จัดโครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรมกลุ่มจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดี