อัลบั้มภาพ "โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน 2557"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน 2557 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 )
 
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ครูและผู้บริหาร ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน