อัลบั้มภาพ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 )

 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ระหว่าง วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ผ่านการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น