อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2558 )

 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรมหมเทพรังสรรค์