อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559 ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 )
 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559