อัลบั้มภาพ "สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 )


 
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของไฟ วิธีการใช้ถังดับเพลิง และการเลือกใช้....สารดับเพลิง