อัลบั้มภาพ "กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ) 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ พร้อมกับ สร้างกิจกรรมกระบวนการนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ พร้อมทั้งนำสภาเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงาน โทษและการบำบัดยาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2558