อัลบั้มภาพ "อบรมพัฒนาตนเอง "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อบรมพัฒนาตนเอง ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 )

 
สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดฝึกอบรมการพัฒนาตนเองฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์