อัลบั้มภาพ "องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559 )

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด