อัลบั้มภาพ "โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ""

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ" ( ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 )

 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปกงพรหมเทพรังสรรค์ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ชมรมผู้สูงอายุ นัก้รียนโรงเรียนพรหมเทพชราบาล และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด ถนนริมคลอง ป.พิบูลย์สงคราม