อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย หลักสูตร การระงับเหตุอัคคีภัยจากน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย หลักสูตร การระงับเหตุอัคคีภัยจากน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ) 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัยพนักงานดับเพลิง และอปพร.เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ หลักสูตร "การระงับเหตุอัคคีภัยจากน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG รั่วไหล" ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัทยูนิตแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)