อัลบั้มภาพ "โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561) ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 )
 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนต่อผู้ใช้เส้นทานสัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์