อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2561 หลักสูตร การอบรมความรู้และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2561 หลักสูตร การอบรมความรู้และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในสถานศึกษา ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ) 
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ได้จัดโครงการร่วมกับโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง เพื่อให้ครู อาจารย์ และนักเรียนได้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการอพยพหนีไฟอย่างปลอดภัย และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง อำเภอบางปะกง ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา