อัลบั้มภาพ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 )

 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์