อัลบั้มภาพ "โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ( ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 )
 
เพื่อให้ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน/หมู่บ้าน มีความพร้อมในการวางแผนจัดการสาธารณภัยต่างๆ และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (สำนักงานหลังเก่า)