อัลบั้มภาพ โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี
* อัลบั้ม *
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  ร่วมลงนามถวา
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมลงนามถวา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2558
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2557
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่  10
โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่ 10
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2557
งานซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2557
งานซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2557
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน ตำบลบางปะก
เวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน ตำบลบางปะก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557
เข้าร่วมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง
เข้าร่วมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2557
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์สามวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์สามวัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557
โครงการจัดพิธีถวายพระพรฯ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
โครงการจัดพิธีถวายพระพรฯ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2557

ร่วมถวายพระพรและวางพานพุ่มที่อำเภอบางปะกง
ร่วมถวายพระพรและวางพานพุ่มที่อำเภอบางปะกง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โรงไฟฟ้าบางปะกง
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โรงไฟฟ้าบางปะกง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ วั
โครงการอบรมหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ วั
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2557
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2557
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล อีแกต คัพ 2014
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล อีแกต คัพ 2014
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2557

รับรางวัลอปท.ดีเด่นด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
รับรางวัลอปท.ดีเด่นด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
รณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
รณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2557
กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตจุลินทรีย์บำบัดนำ้เสีย วันที่ 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตจุลินทรีย์บำบัดนำ้เสีย วันที่ 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2557
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>