อัลบั้มภาพ ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
* อัลบั้ม *
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2556
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2556

โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2556
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>