อัลบั้มภาพ โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
* อัลบั้ม *
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2557
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557

งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556

โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2556
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2556
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>