อัลบั้มภาพ โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี
* อัลบั้ม *
มหกรรมงาน TO BE NUMBER ONE
มหกรรมงาน TO BE NUMBER ONE
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
มอบทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2557
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาล
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2557
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลฯ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2557

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ทำบุญชมรมผู้สูงอายุฯ
ทำบุญชมรมผู้สูงอายุฯ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2557
งานประเพณีสงกรานต์
งานประเพณีสงกรานต์ "วันวานยังหวานอยู่"
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2557
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2557

โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2557
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557
งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
งานเปิดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2557

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการจัดงานพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง)
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว ครู ผู้ปกครอง และผู้บริหาร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]  >  >>