อัลบั้มภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
* อัลบั้ม *
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2556
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556

โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2556
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2556
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2556

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2556
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556
กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]