อัลบั้มภาพ โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
* อัลบั้ม *
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556
งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2556
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2556

โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556
กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]