อัลบั้มภาพ โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้าเนมืองที่ดี
* อัลบั้ม *
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2556
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กันยายน 2556
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2556
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่เย
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2556

โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
โครงการเทศบาลสานสัมพันธ์บริการประชาชน
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2556
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2556
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
โครงการอบรมการดูแลสุขภาพและคติธรรมการดำรงชีวิตในวัยชรา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2556
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2556

งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2556
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2556
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
โครงการวันเด็กประจำปี 2556
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2556
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
โครงการอบรมพัฒนาจิตใจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2556

กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
กิจกรรม ๕ ธันวามหราช
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ธันวาคม 2555
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]