คู่มือสำหรับบริการประชาชน
     
คู่มือสำหรับบริการประชาชน การแจ้าดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.
   
 
    การแจ้าดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2561
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579