ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
   
 
   

ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ในชื่อ WWW.bicc.ac.th

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2556
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579