ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในฤดูฝน
   
 
   

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ. )

แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในฤดูฝน เมื่อถึงฤดูฝน

มักมีลมพายุพัดแรงและเกิดน้ำท่วม ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

จึงขอแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในช่วงฤดูฝน ดังนี้

1. ควรหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีจุดใดชำรุดเสียหาย รีบซ่อมแซมแก้ไขโดยช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ

เรื่องไฟฟ้า เต้ารับและมิเตอร์ควรติดตั้งให้สูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปจับต้องและป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึง

2.เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะความต้านทานของผิวหนัง

ที่เปียกชื้นจะลดลงมาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลฝ่านร่างกายได้โดยสะดวก อาจทำให้เสียชีวิตได้

3.ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น

นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย

4. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องไฟฟ้าในขณะที่มีฝนตกฟ้าคะนอง เมื่อมีฟ้าฝ่าให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และดึงปลั๊กไฟรวมทั้ง

สายอากาศออกจากเครื่องทุกครั้ง และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ เมื่อจะนำไปใช้งานควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน

เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า

5.หากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าแรงสูง อย่าเข้าใกล้เพราะอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว

ควรรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการแก้ไข ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ สร้างเศรษฐกิจทั่วไทย เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2556
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579