ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำบุญ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์
   
 
   

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมกับ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์

ขอเชิญชวนประชาชนและผุ้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลสตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมกันทำบุญ

สงน้ำพระ รดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 16 เมษายน 2557

ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (ผีขุด) เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2557
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579