ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
   
 
   

ขอเชิญชวนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยการลงทะเบียนปลูกป่าในเว็บไซต์

"โครงการประชาอาสา ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" ลงทะเบียนที่

http://www.itapcorp.com/trial/Forest/plants800/index.php หรือ http://www.forest.go.th

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา (บางคล้า)

และสถานีเพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2556
 
 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579