รายงานการคลัง
 
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2556 [อ่าน 34 คน] เมื่อ 19 ส.ค. 2557
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555 [อ่าน 33 คน] เมื่อ 24 ก.ค. 2556
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2554 [อ่าน 33 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579