งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
 
เทศบัญญัติ 2561 [อ่าน 42 คน] เมื่อ 27 มี.ค. 2561
เทศบัญญัติ 2560 [อ่าน 34 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2560
เทศบัญญัติ 2559 [อ่าน 31 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2560
เทศบัญญัติ 2558 [อ่าน 31 คน] เมื่อ 27 พ.ค. 2559
เทศบัญญัติ 2557 [อ่าน 33 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2557
เทศบัญญัติ 2556 [อ่าน 32 คน] เมื่อ 11 มิ.ย. 2556
เทศบัญญัติ 2555 [อ่าน 33 คน] เมื่อ 12 ก.ย. 2555
เทศบัญญัติ 2554 [อ่าน 30 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579