ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
 
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง). [อ่าน 31 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง). [อ่าน 32 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง). [อ่าน 34 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง). [อ่าน 31 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง). [อ่าน 37 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) [อ่าน 32 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579