ประเภททั่วไป
 
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
 
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 22 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 23 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส). [อ่าน 23 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 20 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.รังสีการแพทย์. [อ่าน 22 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.วิทยาศาสตร์. [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ [อ่าน 23 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส). [อ่าน 22 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส). [อ่าน 22 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.สัตวบาล. [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.สาธารณสุขชุมชน. [อ่าน 23 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [อ่าน 20 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [อ่าน 21 คน] เมื่อ 11 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579