กฎหมายน่ารู้
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2561
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [อ่าน 13 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2561
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 [อ่าน 10 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2561
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579