สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579

สายด่วน  0-3883-2234


 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579