กองการศึกษา
 
นายสัตยา ศรีหรั่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนารี ถนอมตน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยตา พลอยขำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่อึ้ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมณธิตา ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579