คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน. [อ่าน 38 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร. [อ่าน 34 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
การแจ้งขุดดิน [อ่าน 33 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
การแจ้งถมดิน. [อ่าน 35 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
 

ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ www.bangpakongcity.go.th

19 ม.16  ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ :0-3853-1553, 0-3853-1554  โทรสาร :0-3809-0579