อัลบั้มภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
* อัลบั้ม *
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลกิจกรร
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเ
โครงการอบรมความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั้งจุดบริการ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร
โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเรื่องยาเสพติด หลักสูตร
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2
โครงการอบรมความรู้การซ้อมแผนอพยพหนีไฟสถานที่ราชการ ประจำปี 2
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2561

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอัคคีภัย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสู
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสู
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2561
โครงการรวมพลจิตอาสา
โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559
อบรมพัฒนาตนเอง
อบรมพัฒนาตนเอง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2559
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2558

กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2558
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  ร่วมลงนามถวา
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมลงนามถวา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2558
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2557