อัลบั้มภาพ โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
* อัลบั้ม *
โครงการรวมพลจิตอาสา
โครงการรวมพลจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
ความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 177 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2560
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
สาระน่ารู้กับ 5 หลักง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
โครงการอบรมความรู้การป้องกันอัคคีภัยชุมชน ประจำปี 2559
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2559

อบรมพัฒนาตนเอง
อบรมพัฒนาตนเอง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาช
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2559
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมดีชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2558
กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมตามโครงการธรรมะกับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 เมษายน 2558

โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2558
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  ร่วมลงนามถวา
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ร่วมลงนามถวา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2558
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
กิจกรรมตามโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 87 พรรษา
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2557
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน
โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร วันที่ 12 กันยายน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กันยายน 2557
โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่  10
โครงการเยาวชนไทย เติมรัก เติมห่วงใย แด่ผู้สูงวัย วันที่ 10
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2557

งานซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2557
งานซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2557
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2557
เวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน ตำบลบางปะก
เวทีประชาคมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้ยั่งยืน ตำบลบางปะก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557
เข้าร่วมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง
เข้าร่วมการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอบางปะกง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2557
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านฯ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557
โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์สามวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพศูนย์สามวัย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557